Dansk
Deutsch

Kontakt

Projektansvarlig
Gertie Baungaard Gorzelak
Sandbakken 7, 6710 Esbjerg
mail(at)heri-hospital.dk

Du kan ikke ringe til os, da vi ikke har nogen kontortid. Det betyder, at vi ikke har
nogen udgifter, og at alt kan gå direkte og ubeskåret til HERI landsbyhospitalet.

Støt HERI landsbyhospital

For et årligt kontigent på 100 kr kan du være med til at gøre en stor forskel for dine medmennesker, der har behov for lægehjælp på HERI landsbyhospitalet.

Medlemskontingentet indsættes på:
Kontonr. 7780 1257930 i Skjern Bank
Husk at oplyse navn, adresse og email.

Foreningen er også godkendt af skat, så det er desuden muligt at give større beløb med fradragsret som gave til støtteforeningen.

Gavebeløb indsættes på:
Kontonr. 7780 1409622 i Skjern Bank
Husk at oplyse navn, cpr-nummer (vi indberetter til Skat) adresse og email.

Udover kontante midler modtager vi utrolig gerne donationer i form af hospitalsudstyr, beklædning og legetøj.

Kontakt os på mail(at)heri-hospital.dk

Bliv Sponsor

Sponsorer for HERI Landsbyhospital: